+31 6 45 79 26 45 info@physiovan.nl

Privacybeleid:

Privacy en AVG

Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt. Naast de nieuwste Wet AVG, zijn er voor het (para)medisch beroepsgeheim al enkele wetten enige tijd van kracht: Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz); Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); Zorgverzekeringswet (Zvw); Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg); Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. PhysioVan respecteerd deze wetten.

Bekijk of download hier het privacybeleid:

PhysioVan | Jade Reinders

PhysioVan | Jade Reinders

I will be back soon

PhysioVan | Jade Reinders

Hey 😀, Wat kan ik voor je doen? 
Wil je graag snel een afspraak maken? App me dan even met een voorstel qua datum, tijd en plaats. Tot snel! Met sportieve groet, Jade

WhatsApp