+31 6 45 79 26 45 info@physiovan.nl

Klachtenregeling

De rechten en plichten van de patiënten zijn binnen onze praktijk schriftelijk vastgelegd in de ‘modelregeling fysiotherapeut-patiënt’ van het KNGF/NPCF. De klachtenregeling is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De praktijk is via de beroepsorganisatie hierbij ingeschreven.

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut, bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat? Of heeft u suggesties voor ons? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Neemt u persoonlijk, telefonisch of per mail contact op met de praktijk. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Lees meer over wat deze instanties voor u kunnen betekenen. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

PhysioVan | Jade Reinders

PhysioVan | Jade Reinders

I will be back soon

PhysioVan | Jade Reinders

Hey 😀, Wat kan ik voor je doen? 
Wil je graag snel een afspraak maken? App me dan even met een voorstel qua datum, tijd en plaats. Tot snel! Met sportieve groet, Jade

WhatsApp