info@physiovan.nl | 06-45792645

contact

Boek direct een sportmassage: 06 45 79 26 45

Mail me voor meer info: info@physiovan.nl

Sportmassage

Sportmassage á 50 min  € 60,00

Betalingen van fysiotherapie en sportmassage op locatie / op sportieve evenementen geschieden direct aan het eind van de behandeling per PIN betaald te worden.

Werkgebied sportmassage op locatie:
Over de eerste 20 kilometer vanaf postcode 3812 BG worden geen reiskosten berekend. Voor iedere 10 km daarboven wordt 5 euro reiskosten in rekening gebracht. Alleen de heenreis wordt in rekening gebracht. Bij meerdere personen op 1 locatie kunnen de reiskosten worden gedeeld.

Wat kunt u verwachten?

Voor aanvang van de eerste behandeling zal ik u een aantal vragen stellen over uw medische verleden. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of therapeut dan kan ik u vragen eerst te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden. Ik ben niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik. Ik behoud mij het recht cliënten te weigeren indien deze onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie.

 Alle persoonlijke en medische gegevens worden niet aan derden verstrekt. Naast de nieuwste Wet AVG, zijn er voor het medisch beroepsgeheim al enkele wetten enige tijd van kracht.

Wat verwacht ik van u?

Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. 
Hygiëne en ethiek zijn in mijn praktijk heel belangrijk. Ik verwacht van mijn klanten dat ze daar eveneens zorg voor dragen. 

Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.

Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Annuleren van een afspraak is kosteloos mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden kunt u een bericht inspreken.

PhysioVan
Jade Reinders – Amersfoort
KvK: 71576045 

Ingeschreven bij het BIG-register, KNGF en CKR. 
Op aanvraag, maar ook op de factuur
staan alle benodigde gegevens. 

Mail of bel me voor een afspraak op locatie,
 training en meer info: 
06 45 79 26 45 of info@physiovan.nl 

 

Sluit Menu
WhatsApp chat